You are currently viewing สาเหตุที่คนยุคใหม่ ต้องการทวงคืนประชาธิปไตย

สาเหตุที่คนยุคใหม่ ต้องการทวงคืนประชาธิปไตย

  • Post author:
  • Post category:Blogging

ในยุคนี้เป็นยุคที่ประชาชนคนรุ่นใหม่นั้นมีการพูดถึงเรื่องของการเมืองกันอย่างค่อนข้างเปิดเผย ตามแนวความคิดของคนรุ่นใหม่แล้วนั้นเรื่องของการเมืองไม่ใช่เรื่องไกลตัว และเรื่องของการเมืองนี้เองที่เป็นรากฐานที่จะบ่งชี้ถึงเรื่องราวภายในสังคม และสามารถประเมินทิศทางที่อาจเป็นไปในอนาคตของประเทศชาติได้ จึงเป็น สาเหตุที่คนยุคใหม่ ค่อนข้างใส่ใจกับเรื่องการเมืองมากพอสมควร ประกอบกับสื่อโซเชียลที่มีความเปิดกว้างมากกว่าในอดีตมาก การส่งต่อผ่านข้อมูลหรือการรับรู้ข่าวสารข้อเท็จจริงต่างๆนั้นจึงไม่สามารถปิดบังและหลีกเลี่ยงการบิดเบือนได้ยาก การขึ้นปกครองของผู้นำโดยวิธีการทำรัฐประหารนั้น เรียกได้ว่าเป็นการกระทำกึ่งคอมมิวนิสต์ จึงเป็นเหตุผลที่มีการเรียกร้องถึงความเท่าเทียมและสิทธิประชาธิปไตยโดยชอบทำ

สาเหตุที่คนยุคใหม่ ออกมาแสดงออกกันมากขึ้น

จากที่เราได้บอกไปว่าแนวคิดของคนรุ่นใหม่นั้นมองเรื่องของการเมืองไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป และการบริหารของรัฐบาลต่างๆนั้นก็ส่งผลกระทบโดยตรงถึงสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนในประเทศเป็นอย่างมาก และชัดเจนที่สุดในเรื่องของการบริหารการจัดการเรื่องของการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด ซึ่งทำให้มีประชาชนล้มตายเป็นจำนวนมาก นอกจากเรื่องของการควบคุมที่ไม่สามารถทำได้อย่างรัดกุมแล้ว สิ่งนี้ส่งผลโดยตรงทำให้ประชาชนที่ทำงานหาเช้ากินค่ำไม่สามารถออกมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ จนส่งผลทำให้เกิดปัญหาการฆ่าตัวตาย ปัญหาอัชญากรรมปล้นจี้วิ่งราวซับต่างๆเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ ซึ่งสิ่งเหล่านี้นับวันสถานการณ์ก็ยิ่งแย่ลงทุกวันจึงเป็นสาเหตุให้คนยุคใหม่ต้องออกมาเรียกร้องเพื่อขอคืนความเป็นธรรมให้กับสังคม

เหตุใดจึงใช้คำว่าคนยุคใหม่ คนยุคเก่านั้นมีแนวความคิดอย่างไรกับเรื่องนี้

ประเทศไทยนั้นมีการถูกปลูกฝังรากลึกเกี่ยวกับเรื่องของการเชิดชูสถาบัน ซึ่งเราจะไม่ขอพูดจาบจ้วงถึงในเรื่องนี้ แต่ในเรื่องของการเมืองมักหยิบยกเอาเรื่องของสถาบันมาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ จึงกลายเป็นว่าทำให้ความคิดและทัศนคติของคนรุ่นเก่าบางคนที่ยังคงยึดติดอยู่กับราชวงศ์และกษัตริย์นั้น มองว่าการออกมาเรียกร้องเป็นเรื่องของการล้มเจ้าหรือล้มสถาบันกษัตริย์ แต่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่มีการออกมาเรียกร้องนั้นจะเน้นไปในเรื่องของการบริหารการจัดการงบประมาณและการจัดการบริหารประเทศเสียมากกว่า ซึ่งมีการควบคุมอำนาจแบบเบ็ดเสร็จมายาวนานถึงสองสมัยจากการทำรัฐประหารไม่ใช่การเลือกตั้ง และประเทศชาติยังอยู่ในสภาวะที่ย่ำแย่ลงทุกวัน เป็นสาเหตุที่คนยุคใหม่ต้องการออกมาเรียกร้องเพื่อทวงคืนสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยให้กับผู้คนในชาตินั่นเอง