ความยากจน ความเหลื่อมล้ำ

  • Post author:
  • Post category:Blogging

ความยากจน หมายถึงบุคคลที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตประจำวันหรือในการดำรงชีวิตอยู่ที่ต่ำกว่ามาตรฐานที่เป็นอยู่ในเชิงที่ขาดแคลนทางด้านเศรษฐกิจพอเพียง หรือบางคนนั้นเข้าข่ายมาตรฐานที่ต่ำผิดปกติของรายได้ซึ่งในปัจจุบันนั้นบอกได้เลยว่าเป็นความเหลื่อมล้ำทางด้านสังคมอย่างมาก ซึ่งในปัจจุบันมีความหมายของความยากจนที่ยังสามารถควบคุมไปยังที่อื่นได้อีกไม่ใช่แค่เรื่องเงินเงินทองทองอย่างเดียว มันรวมถึงที่พักอาศัยอยู่ และมันยังขาดแคลนในเรื่องของค่าบริการในเรื่อง สาธารณสุข ซึ่งบางคนก็ขาดโอกาสในการเรียนรู้ในโรงเรียนต่างๆจนทำให้ไม่สามารถที่จะทำงานประกอบอาชีพได้เพราะว่าไม่มีความรู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว และแน่นอนว่าบุคคลที่อยู่ในความจนนั้นจะมีความระแวง ความยากจน ซึ่งในปัจจุบันความจนมีหลายรูปแบบมากไม่ว่าจะเป็นจนสัมบูรณ์ เป็นบุคคลที่ขาดแคลนในเรื่องของอุปกรณ์ในการใช้ต่างๆมากมายพื้นฐานเลยเป็นอุปกรณ์อะไรก็ได้ภายในบ้านที่จำเป็นต่อการใช้ รวมถึงประเภทอาหารด้วยไม่ว่าจะเป็นอาหารที่จะต้องสะอาดและน้ำดื่ม อาหารต้องรับทานให้ถูก และอุปกรณ์ในเครื่องใช้ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องนอนในที่พักอาศัย แล้วต้องมียารักษาโรคต่างๆต้องยอมรับเลยว่าในประชากรทั่วโลกนั้นขาดแคลนที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากแบบทั่วโลกเลยก็อยู่ที่ประมาณ 1,500 ล้านคนที่อยู่ในสภาวะยากจน ความยากจนสัมพัทธ์ เป็นไปในรูปแบบของการขาดทรัพยากรและรายได้ที่ไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตตามปกติแต่ก็เป็นเรื่องที่ปกติที่สังคมในรอบข้างนั้นยอมรับแต่บางประเทศนั้นก็มีการเปรียบเทียบกับบุคคลในสังคมอื่นที่จะทำให้มีโอกาสในการเหลื่อมล้ำทางด้านสังคมมากเลยทีเดียวในเรื่องการบริการสาธารณะ โดยปกติแล้วความยากจนนั้นจะถูกมักวัดกับรายได้หรือระดับการใช้อุปกรณ์ต่างๆภายในครอบครัวของส่วนบุคคล แน่นอนว่าสำหรับคนที่มีรายได้ต่ำจะมีอุปกรณ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐานในการใช้งานทางด้านต่างๆมากมาย ดังนั้นก็ถือว่าเป็นการเส้นความยากจน เส้นความยากจน เป็นไปในรูปแบบของระดับรายได้ของส่วนบุคคลที่จ่ายขั้นต่ำไม่เพียงพอต่อการซื้ออุปกรณ์สินค้าที่ใช้มากมายในปัจจุบันรวมถึงการบริการต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ในส่วนของประเทศไทยนั้นต้องยอมรับเลยว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้มีการประเมินผลและคำนวณต่างๆมากมายกับเส้นความยากจน โดยที่ใช้ความยากจนนั้นเป็นหลักเกณฑ์ในการวัดที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกๆ 2 ปีเลย

Continue Readingความยากจน ความเหลื่อมล้ำ

สาเหตุที่คนยุคใหม่ ต้องการทวงคืนประชาธิปไตย

  • Post author:
  • Post category:Blogging

ในยุคนี้เป็นยุคที่ประชาชนคนรุ่นใหม่นั้นมีการพูดถึงเรื่องของการเมืองกันอย่างค่อนข้างเปิดเผย ตามแนวความคิดของคนรุ่นใหม่แล้วนั้นเรื่องของการเมืองไม่ใช่เรื่องไกลตัว และเรื่องของการเมืองนี้เองที่เป็นรากฐานที่จะบ่งชี้ถึงเรื่องราวภายในสังคม และสามารถประเมินทิศทางที่อาจเป็นไปในอนาคตของประเทศชาติได้ จึงเป็น สาเหตุที่คนยุคใหม่ ค่อนข้างใส่ใจกับเรื่องการเมืองมากพอสมควร ประกอบกับสื่อโซเชียลที่มีความเปิดกว้างมากกว่าในอดีตมาก การส่งต่อผ่านข้อมูลหรือการรับรู้ข่าวสารข้อเท็จจริงต่างๆนั้นจึงไม่สามารถปิดบังและหลีกเลี่ยงการบิดเบือนได้ยาก การขึ้นปกครองของผู้นำโดยวิธีการทำรัฐประหารนั้น เรียกได้ว่าเป็นการกระทำกึ่งคอมมิวนิสต์ จึงเป็นเหตุผลที่มีการเรียกร้องถึงความเท่าเทียมและสิทธิประชาธิปไตยโดยชอบทำ สาเหตุที่คนยุคใหม่ ออกมาแสดงออกกันมากขึ้น จากที่เราได้บอกไปว่าแนวคิดของคนรุ่นใหม่นั้นมองเรื่องของการเมืองไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป และการบริหารของรัฐบาลต่างๆนั้นก็ส่งผลกระทบโดยตรงถึงสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนในประเทศเป็นอย่างมาก และชัดเจนที่สุดในเรื่องของการบริหารการจัดการเรื่องของการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด ซึ่งทำให้มีประชาชนล้มตายเป็นจำนวนมาก นอกจากเรื่องของการควบคุมที่ไม่สามารถทำได้อย่างรัดกุมแล้ว สิ่งนี้ส่งผลโดยตรงทำให้ประชาชนที่ทำงานหาเช้ากินค่ำไม่สามารถออกมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ จนส่งผลทำให้เกิดปัญหาการฆ่าตัวตาย ปัญหาอัชญากรรมปล้นจี้วิ่งราวซับต่างๆเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ ซึ่งสิ่งเหล่านี้นับวันสถานการณ์ก็ยิ่งแย่ลงทุกวันจึงเป็นสาเหตุให้คนยุคใหม่ต้องออกมาเรียกร้องเพื่อขอคืนความเป็นธรรมให้กับสังคม เหตุใดจึงใช้คำว่าคนยุคใหม่ คนยุคเก่านั้นมีแนวความคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ประเทศไทยนั้นมีการถูกปลูกฝังรากลึกเกี่ยวกับเรื่องของการเชิดชูสถาบัน ซึ่งเราจะไม่ขอพูดจาบจ้วงถึงในเรื่องนี้ แต่ในเรื่องของการเมืองมักหยิบยกเอาเรื่องของสถาบันมาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ จึงกลายเป็นว่าทำให้ความคิดและทัศนคติของคนรุ่นเก่าบางคนที่ยังคงยึดติดอยู่กับราชวงศ์และกษัตริย์นั้น มองว่าการออกมาเรียกร้องเป็นเรื่องของการล้มเจ้าหรือล้มสถาบันกษัตริย์ แต่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่มีการออกมาเรียกร้องนั้นจะเน้นไปในเรื่องของการบริหารการจัดการงบประมาณและการจัดการบริหารประเทศเสียมากกว่า ซึ่งมีการควบคุมอำนาจแบบเบ็ดเสร็จมายาวนานถึงสองสมัยจากการทำรัฐประหารไม่ใช่การเลือกตั้ง และประเทศชาติยังอยู่ในสภาวะที่ย่ำแย่ลงทุกวัน เป็นสาเหตุที่คนยุคใหม่ต้องการออกมาเรียกร้องเพื่อทวงคืนสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยให้กับผู้คนในชาตินั่นเอง

Continue Readingสาเหตุที่คนยุคใหม่ ต้องการทวงคืนประชาธิปไตย

อยากจะเป็นนักการเมือง

  • Post author:
  • Post category:Blogging

นักการเมือง แน่นอนว่าหลายคนนั้นอยากจะลงสมัครไม่ว่าจะเป็น การรับใช้ประชาชน แน่นอนว่าทางผู้สมัครนั้นจำเป็นจะต้องมีทักษะที่สำคัญในการพูดคุย เราต้องหาเสียง และแน่นอนว่าที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการวิเคราะห์วางแผนในการเลือกตั้ง ว่าเราจะวางแผนอย่างไรดีที่เราจะสามารถเป็นนักการเมืองได้ ไม่ว่าจะเป็นการทำนโยบายต่างๆทีมงาน ต้องมีการหาเสียงกันอยู่เป็นประจำ ตามกฎหมายเลือกตั้งต่างๆเราจำเป็นต้องรู้ข้อจำกัดคือข้อห้าม สมัยนี้ก็สามารถเข้าฝึกอบรมได้ง่ายระบบเลือกตั้ง ที่จะทำให้คุณสามารถมีกลยุทธ์ที่เหนือกว่าคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นแนวทางในการหาเสียง ที่มันต้องใช้งบประมาณจำนวนเยอะมากเลยสำหรับในการหาเสียงตั้งแต่ครั้ง การเตรียมตัวก่อนเลือกตั้งจริง เราควรณรงค์หาเสียงอย่างต่อเนื่อง หลายคนอยากเป็น นักการเมือง จะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง การที่เราจะชนะเลือกตั้งได้อย่างง่ายดายนั้นเราจำเป็นจะต้องมีสิ่งที่สำคัญก็คือ การเตรียมความพร้อม ไม่ว่าจะเป็นในตัวเราเองหรือทีมงานของเรา ที่เราจำเป็นต้องจัดการให้เรียบร้อยให้สมกับหน้าที่แต่ละคน เราควรตั้งเป้าหมายว่า สิ่งที่สำคัญในการเลือกตั้งนั้นคืออะไรที่เราสามารถจัดการเลือกตั้งได้ ไม่ว่าจะเป็นการสำรวจคะแนนต่างๆ ที่เราจะต้องรู้อยู่แล้วว่าเราจะมีคะแนนเสียงพื้นที่นั้นประมาณเท่าไหร่โดยค่าเฉลี่ย กลยุทธ์ที่สำคัญเลยก็คือการตั้งอาสาสมัครช่วยเหลือ ที่จะสามารถทำให้เรามีคะแนนเสียงข้างมากขึ้น หน้าที่ของผู้สมัครหรือตัวแทนต่างๆในทีมงานเราก็ควรที่จะมีหน้าที่สำคัญ…

Continue Readingอยากจะเป็นนักการเมือง

ประชาธิปไตยอยู่ที่ไหน หรืออาจเป็นแค่ชื่อของอนุเสาวรีย์

ประชาธิปไตยอยู่ที่ไหน หรืออาจเป็นแค่ชื่อของอนุเสาวรีระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยนั้นคือการปกครองแบบที่ประชาชนเป็นใหญ่ แต่ไม่มีใครใหญ่เหนือกฎหมายแต่การที่ระบบการปกครองนี้มีผู้นำที่เป็นตัวแทนของประชาชนหรือที่เราเรียกกันว่า เป็นผู้แทนราษฎรมาปกครองและทำหน้าที่ในส่วนต่างๆแทนประชาชนส่วนมาก นั้นก็เป็นความก้ำกึ่งกันระหว่างอำนาจของบุคคล กับอำนาจของประชาชน ทำให้บางครั้งสิ่งที่ต้องการ ไม่ได้มาจากประชาชนอย่างแท้จริง ถึงกับตั้งคำถามว่า  ประชาธิปไตยอยู่ที่ไหน และมีหลายประเทศที่มีการรัฐประหารหรือมีการยึดอำนาจเปลี่ยนจากระบบประชาธิปไตยกลายเป็นระบอบเผด็จการทำให้มีการออกมาเรียกร้องและประท้วงอยู่บ่อยครั้งในหลายประเทศ ส่วนประเทศไทยในขณะนี้ อยู่ระหว่างการเกิดความเป็นประชาธิปไตยกับระบอบการปกครองแบบเบ็ดเสร็จของคณะรัฐมนตรี จึงทำให้มีการออกมาเรียกร้องอย่างกว้างขวาง และหลายครั้งก็มีการชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ถึงอำนาจอธิปไตยของทุกคน ที่ตอนนี้กลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญที่ถูกยกขึ้นมาให้ความสำคัญอีกครั้ง วันนี้เราจะมารื้อฟื้นที่มาของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยว่า มีประวัติความเป็นมาและก่อตั้งขึ้นมาเมื่อไหร่ เรามาดูกันเลยค่ะ ประชาธิปไตยอยู่ที่ไหน ถ้าพูดถึงความเป็นประชาธิปไตยในปัจจุบันนี้อาจเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนอยู่สักหน่อยเนื่องด้วยเรื่องทางการเมืองแต่ถ้าประชาธิปไตยที่เป็นรูปธรรมนั่นคืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนั้น ตั้งอยู่ที่แขวงบวรนิเวศน์โดยตั้งอยู่กึ่งกลางวงเวียนที่อยู่บริเวณถนนดินสอและถนนราชดำเนิน โดยความสำคัญนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ถึงความเป็นประชาธิปไตยแล้วอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยยังถูกกำหนดเป็นหลักกิโลเมตรที่ศูนย์ ใช้สำหรับวัดระยะที่ต่างๆในกรุงเทพมหานครอีกด้วย  โดยลักษณะของอนุสาวรีย์นั้นเป็นลักษณะของสมุดไทยวางอยู่บนฐานที่พื้นส่วนบนเป็นโดมกลม โดยสมุดไทยนั้นระบุว่าเป็นเล่ม กฎหมายรัฐธรรมนูญ และรอบนอกมีเสาสี่เสาในลักษณะคล้ายครีบปีกตั้งอยู่ล้อมรอบ บริเวณฐานนั้นมีลวดลายแกะสลัก และบริเวณรอบนอกสุดมีการทำรั้วล้อมรอบ โดยเสารั้วนั้นทำมาจากปืนใหญ่โบราณโดยฝังปากกระบอกลงไปในพื้นดิน รวมทั้งหมดมีเจ็ดสิบห้ากระบอก แต่ละกระบอกมีโซ่เหล็กร้อยเชื่อมไว้ด้วยกัน สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยจอมพลป.พิบูลสงคราม ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้รำลึกถึงความสามัคคีกลมเกลียว และรำลึกถึงกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ถูกบัญญัติใช้ในประเทศไทยซึ่งหมายถึงอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนทุกคน โดยเริ่มก่อสร้างขึ้นในปีพ.ศ.2482  ในแต่ละส่วนต่างๆของอนุสาวรีย์ประชา ธิปไตยนั้นต่างก็มีความหมายและเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงอุดมการต่างๆเกี่ยวกับประชาธิปไตย และรำลึกถึงเหตุการณ์ประวัติศาสต์ในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง และแม้ประเทศไทยจะถูกปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยเป็นหลัก แต่ในหลายครั้งก็มีเหตุการณ์ถูกปฏิวัติอยู่หลายครั้ง จึงทำให้สถานที่นี้กลายเป็นแหล่งชุมนุมเพื่อเรียกร้องสิทธิความเป็นประชาธิปไตย ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์14ตุลาสงครามประชาชน เหตุการณ์หกตุลา เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ และการประท้วงทางการเมืองเพื่อเรียกร้องสิทธิอีกหลายต่อหลายครั้ง รวมถึง ครั้งล่าสุดในปีพ.ศ.2563 ถึง 2564 อีกด้วย

Continue Readingประชาธิปไตยอยู่ที่ไหน หรืออาจเป็นแค่ชื่อของอนุเสาวรีย์

ป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ

พลเมืองดีของประเทศชาติ จะทำให้ประเทศนั้นเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า พลเมืองดีนั้นจะต้องมีคุณสมบัติไม่ว่าจะเป็น มีหลักคุณธรรมและจริยธรรม ในการใช้ชีวิตประจำวันเป็นหลักแหล่ง ไม่มีการช่วยเหลือผู้อื่นโดยที่ไม่หวังผลตอบแทน คอยช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ มีความสงบไม่ละลานใคร ชีวิตจะก้าวหน้ามากถ้ามีพลเมืองดีอยู่ในประเทศไทยเราจำนวนเยอะ เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าการเป็นพลเมืองดี มีอย่างไรบ้างจะให้ประโยชน์แก่ประเทศ พลเมืองดีของประเทศชาติ ประโยชน์ส่วนรวมสำคัญกว่า การที่เห็นประโยชน์ส่วนรวมนั้นสำคัญกว่าประโยชน์แก่ตนเอง จะทำให้ชีวิตคุณนั้นก้าวหน้ามากขึ้น ซึ่งบอกได้เลยว่าคุณนั้นจะเป็นคนที่เป็นคนยอมเสียสละเพื่อส่วนรวมมากกว่าที่ตัวเองจะได้ ไม่ว่าจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่น ในยามที่เขาประสบปัญหา หรือแม้กระทั่งการได้รับของต่างๆบางครั้งคุณอาจจะเสียสละให้แก่ผู้อื่นที่ต้องจำเป็นจริงๆ การรับฟังความคิดเห็น เคารพการตัดสินใจคนอื่นและรับฟังผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากสำหรับพลเมืองดีที่คุณนั้นจะได้คุณธรรม คุณจะเป็นคนที่มีประโยชน์ในสังคม เพราะว่าการที่เรามีคนมากมายออกความคิดเห็นกันนั้นจะได้ประโยชน์อย่างมากจะแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเราจะรู้เลยว่าแนวทางการแก้ไขมันจะดีหรือไม่เพราะตัวนั้นมีสิทธิ์ออกเสียงกันและมีคนฟังกัน ระเบียบวินัย เป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก ไม่ว่าคุณนั้นจะเป็นพลเมืองดีหรือไม่ระเบียบวินัยก็เป็นสิ่งสำคัญ ไม่เว้นแต่การทำงานก็ต้องมีระเบียบวินัย ระเบียบวินัยในที่นี้หมายถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ตนนั้นได้รับผิดชอบ หรือการควบคุมตัวเองได้ไม่ไปยุ่งกับคนอื่น…

Continue Readingป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ

คุณสมบัติที่จำเป็นในการเป็นผู้ใหญ่บ้าน

เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่สำคัญที่หลายคนนั้นที่ทำงานอยู่ต่างจังหวัดไม่ค่อยได้กลับบ้านตั้งแต่สมัยกำเนิดตั้งแต่สมัยเล็กหลายคนนะมีความคิดที่อยากจะพัฒนาหมู่บ้านเกิดนึกอยากจะมากลับมาใช้ชีวิตในถิ่นกำเนิดตัวเอง และมีความคิดที่จะเป็นผู้ใหญ่บ้านนั้นคุณจำเป็นต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างบางคนไม่รู้เลยวันนี้เราจะมาแนะนำว่า การเป็นผู้ใหญ่บ้าน จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างในการสมัครเพื่อเป็นตัวแทนในการเป็นผู้นำ อย่างแรกที่คนรู้ว่านี้ก็คือจำเป็นจะต้องเป็นสัญชาติไทย แล้วคุณจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ แล้วคุณจะทำเป็นก็ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านที่ถิ่นฐานนั้นอยู่นานมากกว่า 2 ปี และเป็นคนที่มีประวัติบริสุทธิ์ จะต้องไม่เป็นสามเณรหรือพระดูนักบวชต่างๆ เป็นข้อห้ามเลยและมีอีกมากมาย การเป็นผู้ใหญ่บ้าน จะต้องไม่ผิดกฎหมาย คุณสมบัติในการเป็นผู้ใหญ่บ้านนั้นจำเป็นอย่างยิ่งเลยที่ต้องมีคือไม่เคยต้องโทษหรือจำคุกหรือต้องโดนคดีอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นการรอศาลพิพากษา และโทษที่เล็กๆเกิดจากความผิดพลาดจากการกระทำโดยประมาณ ยังไม่พ้นเป็นเวลานาน 10 ปีนับตั้งแต่วันพ้นโทษ คุณนั้นจะต้องไม่เป็นผู้มีอิทธิพลและเคยผิดทางทุจริต และเรื่องเสียหายต่างๆไม่ว่าจะเป็นศิลธรรม ที่ต้องห้ามเลยเด็ดขาด ความรู้ คุณจะต้องมีความรู้ที่ไม่ต่ำกว่าตามที่เขากำหนดไว้หรือกระทรวงศึกษาที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าที่เขานั้นบังคับเอาไว้  แต่ก็จะมีข้อยกเว้นก็คือพื้นที่หนังอาจจะไม่มีผู้มีความรู้แล้วแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดการให้ หรือรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย อาจจะประกาศให้ทุกคนในหมู่บ้านนั้นรู้ เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการเป็นผู้ใหญ่บ้านที่จะต้องมีความรู้ทำให้หมู่บ้านนั้นได้รับการพัฒนาก้าวหน้าในอนาคต…

Continue Readingคุณสมบัติที่จำเป็นในการเป็นผู้ใหญ่บ้าน

ประชาธิปไตยคือสิ่งที่จำเป็น

ในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างหลักหลายในทีเดียว และอย่างไรก็ตามรวมถึงการปกครองซึ่งประเทศไทยของเรานั้น ก็ได้เปลี่ยนแปลงมาในระบอบประชาธิปไตยตั้งแต่ปี 2475 จนถึงในปัจจุบันและแน่นอนว่าในปัจจุบันนั้น ก็ได้มีปัญหาอยู่เช่นเดียวกันถึงแม้ว่าจะเป็นระบอบประชาธิปไตย แต่ก็ยังมีปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะผ่านรัฐประหารทั้งหมดมาแล้ว 13 ครั้ง รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนรัฐธรรมนูญถึง 20 ฉบับ จึงทำให้วีแววของอนาคต ประชาธิปไตย ของประเทศไทยนั้นดูย่ำแย่ลงไม่ได้ก้าวหน้าไปสักเท่าไหร่ และอย่างไรก็ตามประเทศไทยในปัจจุบัน ก็ต้องการประชาธิปไตยอย่างแท้จริง เพราะอย่างไรก็ตามในปัจจุบันได้มีปัญหาการเมืองมาอย่างยาวนาน แน่นอนว่าทุกคนก็คงหวังตาแสงสว่างที่อยู่ภายภาคหน้า ประชาธิปไตย คือเสรีภาพและความรับผิดชอบ ถึงแม้ว่าประเทศไทยในปัจจุบัน จะเป็นในรูปแบบของประชาธิปไตยก็ตาม แต่อย่างที่กล่าวไปในข้างต้นว่าเป็นประชาธิปไตย ที่ไม่ค่อยเป็นประชาธิปไตยสักเท่าไหร่ ซึ่งในปัจจุบันนั้นเสรีภาพของชาวไทยนั้นค่อนข้างมีปัญหา จึงทำให้เสรีภาพในปัจจุบันนั้น ไม่สามารถที่จะพูดได้อย่างเต็มปาก โดนริดรอนและทำลายจึงทำให้หลายคนนั้น หมดโอกาสในการใช้เสรีภาพตรงนั้นไป…

Continue Readingประชาธิปไตยคือสิ่งที่จำเป็น

ทำไมทุกคนถึงต้องไปเลือกตั้ง อบต.

การเลือกตั้ง นั้นต้องบอกเลยว่าเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนในระบบประชาธิปไตยที่เราต้องใช้สิทธิ์ใช้เสียงเรานั้นเลือกผู้ที่มีความสามารถมาทำหน้าที่เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของเราและดูแลความเป็นสุขเป็นอยู่ของประชาชน การใช้งบประมาณต่างๆที่มาจากภาษีของประชาชนนั้นมีผลต่อใช้ชีวิตประจำวันของเราทั้งหมดเราควรเลือกตั้งคนดีๆเข้ามาบริหารเงินงบประมาณอย่างถูกต้อง มีอะไรบ้างสิทธิ์ใน การเลือกตั้ง ต้องมีสัญชาติไทยถ้าเปลี่ยนแปลงสัญชาตินั้นต้องเป็นสัญชาติไทยมาอย่างน้อย 3 ปีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตการเลือกตั้งติดต่อกันอย่างน้อย 1 ปีผู้ย้ายทะเบียนบ้านจากหมู่บ้านหนึ่งไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่งภายในระแวกอบตเดียวกันนั้นสามารถลงทะเบียนได้เลยแต่ในหมู่บ้านนั้นต้องมีชื่อที่อยู่ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้าย การเสียสิทธิ์เมื่อไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง กฎหมายกำหนดให้บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เมื่อการเลือกตั้งเป็นทั้งหน้าที่ที่เราไม่ได้ไปใช้สิทธิ์นั้นและไม่ได้แจ้งเหตุทำให้ผลให้เสียสิทธิ์ระดับท้องถิ่นเลย  ไม่ว่าจะเป็นการสิทธิยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิก อบจ สิทธิร้องคัดค้านการเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านถือว่าสำคัญเลยทีเดียว สิทธิการสมัครเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านก็โดนตัดสินเหมือนกัน การเตรียมหลักฐานไปเลือกตั้งนั้น ก่อนไปลงคะแนนต้องให้เตรียมความพร้อมไม่ควรขาดหลักฐานใดอย่างหนึ่งเพื่อในการลงทะเบียนไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนประจำตัวหรือบัตรประจำตัวที่หมดอายุใบรับคำขอมีบัตรหรือเปลี่ยนบัตรใหม่ที่ติดรูปถ่ายและตราประทับของเจ้าหน้าที่ บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ บำเหน็จบำนาญด้วย  ใบอนุญาตให้ขับรถขนส่งทางบกหนังสือเดินทางกระทรวงการต่างประเทศ

Continue Readingทำไมทุกคนถึงต้องไปเลือกตั้ง อบต.

สูตรลับเอาชนะ Slot Joker

ต้องบอกเลยว่าสำหรับเกมสล็อตออนไลน์นั้น มันสามารถทำเงินได้เป็นจำนวนมาก และยิ่งถ้าเป็นสล็อตโจ๊กเกอร์แล้วด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมมาก เนื่องจากเป็นค่ายเกมส์ที่ได้รับความสนใจและมีเกมให้เลือกมากกว่า 200 เกมภาพชัดน่าเล่น อัตราการจ่ายก็สูงมีโอกาสลุ้นแจ็คพอตอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นจึงไม่แปลกใจหรอกว่า ทำไมการปั่นสล็อตออนไลน์ของค่ายนี้จึงได้รับความนิยม สัญลักษณ์ของภาพ สำหรับผู้เล่นไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นมือใหม่หรือมือเก่า เนื่องจากเกมสล็อตออนไลน์ของโจ๊กเกอร์นั้นต้องบอกก่อนว่ามีอยู่หลากหลายเกมเลยทีเดียว ดังนั้นคุณจำเป็นจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจกับสัญลักษณ์ของภาพในแต่ละเกมเสียก่อน เพราะแต่ละเกมนั้นก็มีจำนวนสัญลักษณ์ของภาพที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นคุณควรที่จะศึกษามันให้เรียบร้อยจะได้เข้าใจว่าสัญลักษณ์ของภาพ แต่ละภาพนั้นโบนัสเป็นอย่างไร และคุณจะได้สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ผลตอบแทนของเกมได้  การบันทึกข้อมูล โดยส่วนใหญ่แล้วเราต้องเรียนรู้การเล่นของสล็อตออนไลน์ ซึ่งในบางครั้งแล้วอาจจะมีการบันทึกข้อมูลสถิติในการออกรางวัลของแต่ละเกม ว่าแต่ละเกมนั้นก็มีรูปแบบของรางวัลที่แตกต่างกันอย่ามองข้ามจุดนี้เป็นอันขาด ถ้าคุณต้องการจะเอาชนะสล็อตออนไลน์แล้วล่ะก็ยิ่งคนเก็บข้อมูลสถิติไว้ มันจะช่วยทำให้คุณสามารถวิเคราะห์ในการออกสัญลักษณ์ต่างๆ ของแต่ละเกมได้และคุณสามารถวางเงิน เพื่อหวังผลกำไรได้มากขึ้น

Continue Readingสูตรลับเอาชนะ Slot Joker

กลยุทธ์เป็นตัวช่วยเพิ่มโอกาสชนะคาสิโน

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อสุดท้ายแล้วสำหรับคนที่มีความรู้หรือคนที่มีประสบการณ์ ก็มักจะได้เปรียบเสมอถึงแม้ว่าการเดิมพันนั้นมันจะเป็นเรื่องสนุกสนานก็ตาม แต่ว่ามันก็สามารถทำเงินได้จริงปฏิเสธไม่ได้เลยว่า มันเป็นช่องทางในการทำเงินที่ง่ายมาก และสามารถผ่อนคลายได้สุดๆและสนุกไปกับมันได้อีกด้วย บางครั้งคุณไม่จำเป็นจะต้องไปหวังที่จะทำเงินกับมันมากจนเกินไป ถ้าคุณต้องการที่จะทำเงินกับมันแล้วเราก็คุณค่อยๆเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆ เดี๋ยวเชื่อได้เลยว่าพอคุณมีประสบการณ์มากพอ คุณก็สามารถเอาชนะมันได้อย่างง่ายๆ ปรับกลยุทธ์ในการใช้ ถึงแม้ว่าคุณจะได้คนละยุทธหรือเทคนิคในการเล่นมาบ้าง และสามารถใช้ได้จริงก็ตามแต่สุดท้ายแล้วในบางครั้งคุณก็จำเป็นจะต้องมีการพัฒนา เพื่อเพิ่มความแม่นยำและเพิ่มโอกาสในการชนะ ซึ่งเชื่อได้เลยว่าถ้าคุณสามารถปรับกลยุทธ์และนำไปใช้ในรูปแบบของตัวเองได้ มันจะสามารถเป็นตัวช่วยในการทำเงินจากคาสิโนออนไลน์ได้เป็นอย่างดี กลยุทธ์เหล่านี้คุณสามารถปรับใช้ได้ในรูปแบบของตัวเอง ที่ถนัดมันจะได้ผลดียิ่งขึ้นอย่างแน่นอน ความรู้คือสิ่งสำคัญ สำหรับคนที่มั่นใจในรูปแบบการเล่นของตัวเองหรือสไตล์การเล่นของตัวเองแล้ว ว่าสามารถทำเงินได้แล้วแล้วก็ต้องบอกเลยว่าอย่าพอใจเพียงแค่นั้น ความรู้เป็นสิ่งสำคัญดังนั้นคุณก็จำเป็นที่จะต้องหมั่นศึกษา และหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอเพื่อที่จะสามารถหาเทคนิคใหม่ๆ หรือรูปแบบใหม่ๆในการเล่นเพื่อนำมาปรับใช้ในรูปแบบสไตล์ของตัวเองวงการนี้ ต้องบอกเลยว่าเทคนิคและการปรับใช้นั้นสามารถทำได้หลากหลาย และเชื่อได้เลยว่าวันนึงคุณจะมีฝีมือที่ดีเลยทีเดียว

Continue Readingกลยุทธ์เป็นตัวช่วยเพิ่มโอกาสชนะคาสิโน